Propojte prima:Time se svými systémy

prima:Time nabízí rozhraní RESTful API, které umožňuje jednoduchou a výkonnou integraci s externími aplikacemi jako jsou: fakturace, systémy projektového řízení, evidence docházky, jiné ERP aplikace apod.

Jak komunikovat s API?

API zpřístupňuje veškeré zdroje používané v celém systému prima:Time. Pro komunikaci používá standardní http/https protokol s výměnou dat ve formátech JSON nebo XML. API je hlavním a jediným přístupovým rozhraním k datům, přes API komunikuje i naše webová aplikace, a také naše mobilní aplikace na platformách Android a iOS. Plnohodnotně můžete připojit také libovolné vlastní aplikace nebo aplikace třetích stran.

Můžete využít API jak pro export, tak import Vašich dat do jiné aplikace . Je tedy možné například importovat seznam svých projektů a úkolů z vlastního systému projektového řízení, sledovat svůj čas v prima:Time a poté exportovat data do jiného fakturačního nebo ERP systému.

K čemu může být API dobré?

API můžete použít pro propojení opravdu s libovolným jiným webovým či mobilním programem na libovolné platformě. Typická použití mohou být například tato:

  • obousměrná synchronizace projektů, úloh, aktivit a cen se složitějšími aplikacemi pro projektové řízení
  • obousměrná synchronizace číselníku zákazníků, projektů a cen s firemními ERP systémy nebo fakturačními programy
  • export naměřených časů Attendance nebo Time Trackingu do aplikací, které je dále zpracují
  • export do zobrazovacích nástrojů, dashboardů a analytických a statistických aplikací
  • napojení hardwarových terminálů generujících časové záznamy
  • prezentace dat na intranetových portálech
  • vlastní aplikace na měření času podle Vašich specifických potřeb ukládající data do prima:Time

Vaší fantazii se meze nekladou.

Jak začít používat API?

Pokud máte zájem o propojení svých systémů s prima:Time, měli byste nejdříve prostřednictvím e-mailu support@primatime.com zažádat o oprávnění k použití API zdrojů. Přidělíme Vám Váš unikátní API key, který budete potřebovat pro přihlášení se do API rozhraní k Vašim datům.

Zde je k dispozici úplná API dokumentace (pouze v anglickém jazyce), kde naleznete popis způsobu komunikace, detaily o autorizaci a přihlašování, detailní popis všech zdrojů, jejich položek a řadu dalších užitečných informací pro komunikaci se systémem prima:Time.

Dokumentace je průběžně aktualizována a doplňována o nové zdroje tak, jak je systém prima:Time rozvíjen.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte se na nás obrátit na support@primatime.com.