Zásady ochrany soukromí

Jak zacházíme s daty, která nám svěříte

Všechna data aplikace jsou uložena v datových centrech Amazonu, kde jsou důkladně zabezpečena. Jsme si tím jisti, protože naše data uchováváme stejně a v těch samých datových centrech. Neustále děláme všechno, co je v našich silách, abychom chránili Vaše data. Nikdy bychom neriskovali zneužití nebo ztrátu Vašich dat nebo ztrátu naší pověsti.

Vymezení pojmů

 1. Pojmy "prima:Time", "Uživatel", "Smluvní strany", "Podmínky", "Služba" mají stejný význam, který definují Podmínky služby.
 2. Licenční smlouva se považuje za uzavřenou odsouhlasením všeobecných podmínek zveřejněných na https://www.primatime.com/cs_cz/information/terms/ Uživatelem.
 3. V rámci tohoto právního vztahu bude prima:Time správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

Co o Vás víme?

 1. Aplikace ukládá v zabezpečené databázi Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační informace a další informace, které jste zadali v průběhu tvorby účtu a / nebo vyplnili v nastavení Vašeho účtu.
 2. Aplikace uchovává Vaši IP adresu a zasílá Vám cookies, což využíváme pro váš rychlejší pohyb po stránkách i aplikaci a nemusíme se ptát na heslo, kdykoliv chcete přejít na jinou stránku.
 3. V databázích jsou uloženy informace a všechna data aplikace, která sami zadáte.
 4. Všechny informace nepovažujeme z jejich povahy za tzv. citlivé údaje týkající se fyzických osob. Přesto je chráníme tak, jako by jimi byly, v souladu s přísnou ochranou osobních dat v rámci Evropské unie a České republiky, která klade soukromí osoby na přední místo.

Je to pro nás velká zodpovědnost - Jak ji ctíme?

 1. Vaše data jsou u nás v bezpečí. Neprodáme, nepůjčíme, nepronajmeme, nedáme je ani je nenecháme nikým zneužít.
 2. Záznamy Vaší aplikace jsou přístupné jen Vám a lidem, které pověříte. Ani my nepřistupujeme k datům vaší aplikace, vše je řešeno automaticky.
 3. Můžete kdykoliv vyexportovat a zazálohovat všechna Vaše data z aplikace a zjistit, co máme o Vás uloženo
 4. Neradi to přiznáváme, ale můžete se rozhodnout od nás odejít a zavřít svůj účet. V tom případě smažeme veškerá Vaše data. Budete mít pochopitelně možnost si je vzít s sebou.
 5. Údaje Vámi poskytnuté mohou být využity k marketingovým účelům, tj. k šíření obchodních sdělení o vlastní službě prima:Time. Uživatel svoje osobní údaje poskytuje dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje po dobu trvání smluvního svazku a lze jej kdykoliv odvolat.
 6. Seznam subdodavatelů je dostupný na https://www.primatime.com/cs_cz/information/processors/
 7. prima:Time není oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rámec anebo v rozporu těmito podmínkami bez přímého souhlasu uživatele. Tento souhlas může být poskytnut libovolnou formou komunikace (email, telefon, potvrzením formuláře v aplikaci a jiné) s provozovatelem prima:Time.
 8. Na základě článku 22 GDPR nedochází ze strany prima:Time k automatickému individuálnímu rozhodování.
 9. Pokud bychom se dostali do situace, kdy nám zákonná povinnost ukládá zpřístupnění dat orgánům činným v trestním nebo jiném řízení, nejprve důkladně prošetříme celou situaci, jestli skutečně tuto povinnost máme. Orgány žádných států nám nemohou nařídit tento krok, jedině prostřednictvím orgánů České republiky. Ty se ve svých rozhodnutích řídí právem České republiky a směrnicemi Evropské unie, které ve veliké míře chrání osobní údaje jednotlivce.
 10. Všechna data aplikace jsou uchovávána a zálohována v datových centrech společnosti Amazon. Podmínkami užití služby je výslovně zakázáno využívat prima:Time k jakýmkoliv nelegálním aktivitám.

Proč ukládáme Vaše data?

 1. Pomáhá to aplikaci fungovat lépe. Může se o Vás něco naučit, poskytovat Vám informace, které Vás zajímají a které potřebujete, může Vám nabídnout data v kontextu jiných záznamů a více Vám pomáhat.
 2. Ke komunikaci s Vámi. Jsme schopni rychle reagovat na vaše dotazy, vyjasnit všechny nejasnosti, sdělit Vám informace o nových funkcích i jejich změnách a poděkovat Vám za to, že používáte .

Práva uživatele

 1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem účelům uvedeným výše, na jejich opravu a právo na jejich výmaz.
 2. Požádáte-li o informace o rozsahu nebo způsobu zpracování svých osobních údajů, předáme Vám tuto informaci co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 3. Máte právo na poskytnutí informací o zpracovávání osobních údajů. V případě opakované neopodstatněné žádosti máme právo Vám účtovat přiměřený administrativní poplatek za náklady spojené s vyhověním Vaší žádosti

Smazání dat

 1. Účet může být kdykoliv zrušen vlastníkem účtu prostřednictvím kliknutí na odkaz „Deaktivovat účet“ v sekci nastavení webové aplikace služby. Za tento krok nese výhradní odpovědnost Uživatel. prima:Time vymaže veškerá data Uživatele spojená se Službou 90 dní po deaktivaci účtu.
 2. Pokud kterýkoliv účet Uživatele zůstane neaktivní po dobu 9 měsíců, bude zrušen. 90 dní po zrušení účtu vymaže prima:Time veškerá data se Službou spojená
 3. Porušení kterékoliv části Podmínek ze strany Uživatele může být důvodem k okamžitému zrušení účtu Uživatele a vymazání všech dat s ním spojených.
 4. Po zrušení účtu prima:Time uchováme ještě následující data:
  • Korespondence a online rozhovory, které uživatel měl při řešení svých dotazů na podporu pomocí emailu, nebo jiného online nástroje pro chat (např. Intercom, Facebook Messenger, Twitter, …)
  • Vyplněné ankety

Používání cookies

Aplikace prima:Time využívá tzv. cookies, umožňuje nám to udělat Vaši práci se systémem pohodlnější a příjemnější, zjišťovat, které části systému jak využíváte a vylepšovat tak aplikaci, aby byla pro Vás co nejvíce použitelná a užitečná. Používáním aplikace prima:Time souhlasíte s využíváním cookies. Protože aplikace jako většina ostatních k rozumnému běhu cookies potřebuje, pokud tedy nyní nebo kdykoliv později budete chtít tento souhlas odvolat, přestaňte aplikaci používat a deaktivujte svůj účet.