Seznam zpracovatelů

Amazon Web Services, Inc. (AWS)

Běhové prostředí (databáze, služba, zálohy a infrastruktura, logy). Data jsou uložena v USA a EU. O tom, kde budou data uložena, rozhoduje AWS podle rychlosti spojení k danému serveru.

Intercom

Aplikace pro poskytování supportu. Data jsou uložena v USA.

FastSpring

Aplikace pro správu předplatného služby. Data jsou uložena v USA.

Google

Pro potřeby Google Analytics.