Zoznam spracovateľov

Amazon Web Services, Inc. (AWS)

Run-time system primaTime (databáza, služba, zálohy a infraštruktúra, logy). Dáta sú uložené v USA a EU. O tom, kde budú dáta uložené, rozhoduje AWS podľa rýchlosti spojenia k danému serveru.

Intercom

Aplikácia pre poskytovanie supportu. Dáta sú uložené v USA.

FastSpring

Aplikácia pre správu predplatného služby. Dáta sú uložené v USA.

Google

Pre potreby Google Analytics.